طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه کسر شان به انگلیسی کسر شان یعنی چه

کسر شان

detraction
infra dig

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها