معنی و ترجمه کلمه کسى را به مقامى گماردن به انگلیسی کسى را به مقامى گماردن یعنی چه

کسى را به مقامى گماردن

establish

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها