طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه کسى که احتمال زیاد دارد برنده شود به انگلیسی کسى که احتمال زیاد دارد برنده شود یعنی چه

کسى که احتمال زیاد دارد برنده شود

shoo in

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها