طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه کسى که اشخاص لایق و ذى فن را براى کار مخصوصى کشف و استخدام کند به انگلیسی کسى که اشخاص لایق و ذى فن را براى کار مخصوصى کشف و استخدام کند یعنی چه

کسى که اشخاص لایق و ذى فن را براى کار مخصوصى کشف و استخدام کند

talent scout

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها