طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه کسى که براى اداره کارهاى طویله اجیر مى شود به انگلیسی کسى که براى اداره کارهاى طویله اجیر مى شود یعنی چه

کسى که براى اداره کارهاى طویله اجیر مى شود

yard man

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها