طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه کسى که حرف کنایه دار یا شوخى آمیز مى زند به انگلیسی کسى که حرف کنایه دار یا شوخى آمیز مى زند یعنی چه

کسى که حرف کنایه دار یا شوخى آمیز مى زند

wisecracker

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها