معنی و ترجمه کلمه کسى که حرکت هواپیما را کنترل مى کند به انگلیسی کسى که حرکت هواپیما را کنترل مى کند یعنی چه

کسى که حرکت هواپیما را کنترل مى کند

air controlman

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها