طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه کسى که در دادگاه مغایر با سوگند خود دروغ بگوید به انگلیسی کسى که در دادگاه مغایر با سوگند خود دروغ بگوید یعنی چه

کسى که در دادگاه مغایر با سوگند خود دروغ بگوید

perjurer

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها