طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه کسى که شراب را به وسیله چشیدن آزمایش مى کند به انگلیسی کسى که شراب را به وسیله چشیدن آزمایش مى کند یعنی چه

کسى که شراب را به وسیله چشیدن آزمایش مى کند

wine taster

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها