طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه کسى که نزدیک آب یا در آب کار مى کند به انگلیسی کسى که نزدیک آب یا در آب کار مى کند یعنی چه

کسى که نزدیک آب یا در آب کار مى کند

waterman

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها