طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه کسى که پیش خود مى آموزد به انگلیسی کسى که پیش خود مى آموزد یعنی چه

کسى که پیش خود مى آموزد

autodidact

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها