معنی و ترجمه کلمه کشف کردن به انگلیسی کشف کردن یعنی چه

کشف کردن

decipher
decode
detect
discover
figure out
find
find out
spot
uncover

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها