طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه کشور به انگلیسی کشور یعنی چه

کشور

common wealth
commonwealth
country
fatherland
kingdom
nation
soil
state
territory

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها