معنی و ترجمه کلمه کشیدنى به انگلیسی کشیدنى یعنی چه

کشیدنى

tensive

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها