معنی و ترجمه کلمه کفایت مذاکرات به انگلیسی کفایت مذاکرات یعنی چه

کفایت مذاکرات

cloture

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها