معنی و ترجمه کلمه کفن پیچ کردن به انگلیسی کفن پیچ کردن یعنی چه

کفن پیچ کردن

cere

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها