معنی و ترجمه کلمه کلوچه اى که در میان دو آهن به شکل شانه عسل مى پزند و همان شکل را برمى دارد به انگلیسی کلوچه اى که در میان دو آهن به شکل شانه عسل مى پزند و همان شکل را برمى دارد یعنی چه

کلوچه اى که در میان دو آهن به شکل شانه عسل مى پزند و همان شکل را برمى دارد

gofer

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها