طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه کلیت به انگلیسی کلیت یعنی چه

کلیت

totality
universalism
universality
universalization

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها