معنی و ترجمه کلمه کلیه جوجه هایى که یکباره سراز تخم در مى اورند به انگلیسی کلیه جوجه هایى که یکباره سراز تخم در مى اورند یعنی چه

کلیه جوجه هایى که یکباره سراز تخم در مى اورند

brood

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها