طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه کلیه زمین مایملک یک شخص به انگلیسی کلیه زمین مایملک یک شخص یعنی چه

کلیه زمین مایملک یک شخص

demesne

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها