طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه کلیه به انگلیسی کلیه یعنی چه

کلیه

all
kidney

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها