طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه کلیوى به انگلیسی کلیوى یعنی چه

کلیوى

nephrogenic

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها