طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه کمین به انگلیسی کمین یعنی چه

کمین

ambuscade
ambush
forestall
minimal

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها