معنی و ترجمه کلمه کم جمعیت کردن به انگلیسی کم جمعیت کردن یعنی چه

کم جمعیت کردن

depopulate

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها