طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه کم کم باریک شدن به انگلیسی کم کم باریک شدن یعنی چه

کم کم باریک شدن

taper off

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها