معنی و ترجمه کلمه کنتور به انگلیسی کنتور یعنی چه

کنتور

meter
metre

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها