معنی و ترجمه کلمه کندوى عسل به انگلیسی کندوى عسل یعنی چه

کندوى عسل

apiary
beehive

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها