طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه کوتاه تر از مقدار متوسط به انگلیسی کوتاه تر از مقدار متوسط یعنی چه

کوتاه تر از مقدار متوسط

half pint

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها