طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه کوتاه سازى به انگلیسی کوتاه سازى یعنی چه

کوتاه سازى

curtailment
formularization
truncation

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها