طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه کوتاه نمودار کردن به انگلیسی کوتاه نمودار کردن یعنی چه

کوتاه نمودار کردن

foreshorten

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها