طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه کوتوله به انگلیسی کوتوله یعنی چه

کوتوله

atomy
dwarf
elfin
gnome
grub
homunculus
midge
pygmaean
pygmean
pygmoid
runt
stub

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها