طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه کوره اى که لاشه مرده یا آشغال را در آن مى سوزانند به انگلیسی کوره اى که لاشه مرده یا آشغال را در آن مى سوزانند یعنی چه

کوره اى که لاشه مرده یا آشغال را در آن مى سوزانند

crematorium
crematory

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها