طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه کورکورى به انگلیسی کورکورى یعنی چه

کورکورى

blinking

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها