معنی و ترجمه کلمه کوسه ماهى باریک سر اقیانوس به انگلیسی کوسه ماهى باریک سر اقیانوس یعنی چه

کوسه ماهى باریک سر اقیانوس

shovelhead

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها