طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه کوچک کردن به انگلیسی کوچک کردن یعنی چه

کوچک کردن

abject
extenuate
fine
miniaturize
minify
playdown

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها