طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه کیفیات به انگلیسی کیفیات یعنی چه

کیفیات

circumstantiality

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها