معنی و ترجمه کلمه کیک ذرت محتوى گوشت و گوجه فرهنگى و ادویه به انگلیسی کیک ذرت محتوى گوشت و گوجه فرهنگى و ادویه یعنی چه

کیک ذرت محتوى گوشت و گوجه فرهنگى و ادویه

enchilada

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها