طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه گاز گرفتن به انگلیسی گاز گرفتن یعنی چه

گاز گرفتن

bite
gnaw
nip
snap

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها