طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه گاو ماده کوچک به انگلیسی گاو ماده کوچک یعنی چه

گاو ماده کوچک

runt

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها