معنی و ترجمه کلمه گرانیول به انگلیسی گرانیول یعنی چه

گرانیول

geraniol

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها