معنی و ترجمه کلمه گردابى به انگلیسی گردابى یعنی چه

گردابى

abysmal
awhirl
swirly
vortical
vortiginous

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها