طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه گردش بیرون شهر به انگلیسی گردش بیرون شهر یعنی چه

گردش بیرون شهر

excursion
outing

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها