معنی و ترجمه کلمه گرده خون به انگلیسی گرده خون یعنی چه

گرده خون

platelet

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها