طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه گزارش به انگلیسی گزارش یعنی چه

گزارش

account
action
bruit
hearing
inkling
report
reportage
story
wrap up

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها