طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه گزینش به انگلیسی گزینش یعنی چه

گزینش

election
selection

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها