طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه گزینه به انگلیسی گزینه یعنی چه

گزینه

selection switch
selector switch
switch

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها