معنی و ترجمه کلمه گسترده شدن به انگلیسی گسترده شدن یعنی چه

گسترده شدن

roll out

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها