معنی و ترجمه کلمه گشاد ایستادن به انگلیسی گشاد ایستادن یعنی چه

گشاد ایستادن

straddle

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها