طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه گشاینده به انگلیسی گشاینده یعنی چه

گشاینده

opener

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها