معنی و ترجمه کلمه گلبول سفید خون به انگلیسی گلبول سفید خون یعنی چه

گلبول سفید خون

leukocyte

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها